اين تحليل محرک‏هايي که بيشترين اهميت را در گذشته داشته‏اند، شناسايي نموده مشخص مي‌نمايد كه تا چه اندازه‏اي ممکن است تغيير نمايند و چگونه بر سازمان يا کل صنعت اثرگذارخواهند گذاشت .تحليل PESTEL  محيط پيراموني کسب و کار را مورد بررسي قرار مي‏دهد و يک ابزار استراتژيک مناسب براي شناخت “تصوير بزرگ” از محيطي که کسب و کار مذکور در آن انجام مي‏شود  می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

اين ابزار مي‏تواند در راستاي بهره‏برداري از فرصت‏ها و حداقل نمودن تهديدهايي که بنگاه اقتصادي با آنها مواجه مي‏شود مورد استفاده قرارگیرد. با يک تحيل PESTEL ، بنگاه اقتصادي مي‏تواند افق طولاني ‏تري از زمان را مشاهده نمايد و توانايي شفاف‏سازي فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‏روي خود را داشته باشد. با جستجوي محيط پيراموني براي ديدن نيروهاي تاثيرگذاري بالقوه به صورت هاله‏اي در افق، بنگاه اقتصادي مي‏تواند فرايند برنامه ‏ريزي استراتژيک را وراي زمان جاري و در ظرف افق آينده تدوين نمايد.

سياسي و قانونی :مسائل سياسي محلي، ملي و بين المللي چگونه و از چه طريقي روي سازمان اثر خواهند گذاشت؟
–  قانون گذاري در آينده
– قانون گذاري در عرصه خارجي و بين‏ المللي
– هيات‌ها و فرايندهاي قانون‌گذاري
–  سياست‌هاي دولت

اقتصادي :مسائل اصلي اقتصادي ملي و بين المللي که مي‌توانند روي سازمان اثرگذار باشند، کدامند؟
–  وضعيت اقتصاد داخلي
–  روندهاي اقتصاد داخلي
–  قتصادها و روندهاي خارجي
– موضوعات عمومي وضع ماليات
– موضوعات تجاري و مالي بين‌المللي

اجتماعي :روندهاي اجتماعي که روي چگونگي فعاليت سازمان اثرگذار هستند، کدامند و در برنامه‌‌ريزي براي آينده چه معني خواهند داشت؟
–  روندهاي شيوه‌ي زندگي
–  مشخصات جمعيت شناختي
– قضاوت‌هاي رسانه
–  عوامل قومي و مذهبي