• به لحاظ آن که بیشتر افراد ذینفع نیز اعضای جامعه تلقی می شوند، لذا بیشتر ارزش ها و عقاید آن ها از تاثیرات اجتماعی – فرهنگی نشات می گیرند که ممکن است فرصت ها و تهدیداتی را برای سازمان ها ایجاد نماید.
 • شرکت ها ممکن است مخاطرات ناشی از دستیابی به سوء شهرت را از طریق پیش بینی و سازگاری روش های اجتماعی – فرهنگی کاهش دهند.
 • در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

  به سایت مرجع

  www.homatez.com

  مراجعه نمایید

   

  ثقل

 • سومین دلیل، ارزیابی درست گرایش های اجتماعی – فرهنگی است که ممکن است موسسات را در پذیرش قانونی یاری نمایند.
 • علت چهارم تجزیه و تحلیل ارزش های اجتماعی – فرهنگی این است که به اندازه تغییرات اقتصادی و جمعیت شناسی در جامعه حائز اهمیت بوده و ممکن است فرصت ها و تهدیداتی را در زمینه چشم اندازهای افزایش درآمد و سود برای سازمان فراهم آورد. تغییرات جمعیت شناسی در این راستا ممکن است به برنامه ریزی مستقیم سازمانی یاری رسانده و تقاضای صنعتی را پیش بینی کنند (علی احمدی، 1378: 48).
 • تغییرات ناشی از عوامل اجتماعی – فرهنگی مانند: نگرش به پس انداز و سرمایه گذاری، نرخ رشد جمعیت، ترکیب سنی، درآمد سرانه خانوارها، شیوه زندگی و مصرف و خرید، نرخ مهاجرت به شهر ها، طول عمر، موضوعات عمده جهانی، اعتیاد به مواد مخدر، ایدز و سایر مشکلات مربوط به سلامتی، اهمیت و نقش نیروهای نظامی و انتظامی، سطح و میانگین تحصیلات، پایبندی به قوانین و نهادینه شدن مقررات، افزایش سطح عمومی آگاهی های  محیطی اجتماع و … از جمله عوامل نیروهای اجتماعی – فرهنگی هستند که تاثیرات عمده ای بر روی فعالیت، محصولات و خدمات بازارها و مشتریان شرکت ها و سازمان ها دارند و تهدیدات و فرصت های ناشی از تغییر در عوامل فوق در سطح بین المللی، کشورها را به چالش می طلبد و عدم توجه به روند این تغییرات می تواند تبعات جبران ناپذیری برای صنعت گردشری به همراه داشته باشد (مشایخ، 1381: 28).