(1)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

­که  ضریب ریسک­گریزی و k نشان‌دهنده هزینه ثابت کسب اطلاعات خاص است. کالوو و مندوزا (CALVO and MENDOZA, 2000) بحث می‌کنند هزینه ثابت کسب اطلاعات خاص هر شرکت باعث ایجاد اصطکاک­هایی می‌شود که می‌تواند منجر به رفتار جمعی شود، به صورتی که هزینه‌ها باعث جلوگیری سرمایه‌گذاران از کسب اطلاعات می‌شود و سرمایه‌گذاران از سایر سرمایه‌گذاران پیروی می‌کنند.