1- آغاز فراگرد برنامه ریزی و حصول تفاوق درباره آن

2- تعیین و شناسایی دستورهای زمانی

3- روش ساختن رسالت و ارزش های سازمانی

4- ارزیابی محیط خارجی: فرصت ها و تهدیدها

5- ارزیابی محیط داخلی: قوت ها و ضعف ها

6- شناسایی مسائل راهبردی که سازمان با آن مواجه است

7- تنظیم رابردهایی برای مدیریت مسائل راهبردی و

8- برقراری دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده.

این 8 مرحله باید به نتیجه گیری و ارزیابی عملکرد برنامه منتهی شود. همچنین نویسنده در کتاب تأکید می نماید که اقدام، نتیجه گیری و ارزشیابی باید در هر مرحله از فراگرد صورت پذیرد. به بیان دیگر، نباید تا پایان فراگرد منتظر ماند. ولی باید توجه داشت که این امور، بخشی تفکیک ناپذیر و جزئی از فراگرد محسوب می شود.

در مدیریت بازاریابی، کاتلر یک مدل مشابه ارائه کرد(نمودار 3-2). گروس و نیبر[1] (2004) این مدل را به عنوان پایه ای برای مدل مدیریت دارایی های غیر انتفاعی  قرار دادند.

[1] Gruis, V. & Nieboer, N

مدل تعدیل شده از کاتلر با سیاست مختلف بازیگران

مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک کاتلر(2003)  یکی از پر استناد ترین مدل برنامه ریزی استراتژیک است، اصول زیر برای تنظیم این مدل پیشنهاد شده است:

-تدوین استراتژی(در این مورد گزینه های سرمایه گذاری از قبیل نوسازی،تخریب ،فروش و یا تعمیر و نگهداری) نه تنها وابسته به فرموله کردن هدف و یا سیاست، بلکه در تدوین سیاست(داخلی و خارجی) بازیگران است.

-این بازیگران می توانند اصول سیاست و تجزیه و تحلیل خود را داشته باشند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

-اصول سیاست ها به طور کامل در خود توسعه نیافته هستند، اما تاثیر متقابل با ماموریت کسب و کار و اصول سیاست از دیگر بازیگران وجود دارد.

این مدل دو راه را برای  مدیریت کسب و کار جهت تدوین استراتژی نشان می دهد. اولین و مستقیم ترین راه از طریق بسط گام به گام  این ماموریت از طریق اهداف سازمانی است، راهنمای عمودی، با استفاده از روش های برنامه ریزی دقیق همراه نیست. راه دوم، راه غیر مستقیم تر است از طریق تعامل با اصول سیاست دیگر بازیگران، در سمت راست نمودار نشان داده شده است، این نتایج در مدل 5_2ارائه شده است.

مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ون دن بروک[1]

امروزه  تعدادی از مدل های فرایند برنامه ریزی استراتژیک در دسترس هستند، که اغلب به دنبال یک رویکرد مشترک هستند. اکثر مدل ها عبارت اند از: توسعه بیانیه ماموریت، و پس از تجزیه و تحلیل، ساخت و اجرای اهداف، اهداف عملیاتی و استراتژی ها. علاوه بر این تعدادی از مدل هایی با هدف در بخش غیر انتفاعی وجود دارد.( به عنوان مثال برایسون 2004،آلیسون و کای 2005).

از سال 1990 مدل های مشابه برای بخش مسکن اجتماعی، بخصوص در هلند و انگلستان و استرالیا  ساخته شده است. ون دن بروک (1998) یکی از نویسندگانی است که فرایند مدل برنامه ریزی استراتژیک را در بخش چارچوب مسکن هلندی اعمال کرد. مدل با طرح یک سیاست کلی شروع می شود که می تواند به عنوان چارچوب سیاست برای انتخاب سرمایه گذاری در زمینه ی املاک، ساختمان ها و یا خانه در نظر گرفته شود. مراحل در مدل او عبارت اند از:

1.موجودی(شامل ماموریت کسب و کار و طرح کلی سیاست)

2.تجزیه و تحلیل

3.تدوین استراتژی

4.ارزیابی استراتژی

5.پیاده سازی و تنظیم

اگر چه ون دن بروک، مدل کاتلر را مرجع قرار داده است و مراحل مدل چندین وجه است. با این حال مدل ون دن بروک در ظاهر کاملا متفاوت است زیرا شامل سطوح مقیاس متعددی است و تعامل بین سطح نمونه کارها و سطوح پایین تر جغرافیایی را در نظر می گیرد(نمودار 4-2).

[1] Van den Broke

پنج گام فرآیند مدیریت راهبردی از دیدگاه تامپسون

  1. تدوین چشم انداز و قرار دادن آن در رأس سازمان به منظور ترسیم مسیر طولانی مدت حرکت سازمان و ترویج آن در درون سازمان؛
  2. تدوین اهداف و تبدیل چشم انداز به پیامدهای ویژه برای دستیابی به اهداف سازمانی؛