در تحلیل وظیفه ای دیوید به منظور ارزیابی عوامل داخلی سازمان باید به چگونگی رابطه بین واحدهای وظیفه ای سازمان و عملکرد بخش های مختلف آن ها پرداخت. در زیر واحد های وظیفه ای سازمان و وظایف مختلف آن ها بیان می شوند:

  1. مدیریت:

مدیریت دارای پنج وظیفه اصلی است: برنامه ریزی، سازماندهی، ایجاد انگیزه، تامین نیروی انسانی و اعمال کنترل

2.بازاریابی:

واحد بازاریابی شامل نه وظیفه اصلی می باشد: شناسایی نیازهای مشتری، خریدن ملزومات یا تجهیزات، فروختن محصولات یا خدمات، برنامه ریزی محصول یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع، تحقیقات بازاریابی، تجزیه و تحلیل فرصت ها و مسئولیت اجتماعی

  1. مالی/ حسابداری:

واحد حسابداری یا امور مالی باید سه تصمیم اتخاذ نماید: تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ها، تصمیم گیری در مورد تأمین مالی و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود

  1. تولید/ عملیات:

مدیریت تولید (عملیات) شامل پنج وظیفه یا حوزه تصمیم گیری می شود: فرایند، ظرفیت، موجودی، نیروی کار و کیفیت

 

5.تحقیق و توسعه:

مأموریت کلی دایره تحقیق و توسعه موارد زیر را در بر می گیرد: حمایت یا پشتیبانی از فعالیت های کنونی، کمک به گشایش واحد های جدید (جهت فعالیت در زمینه های تازه)، تولید و عرضه محصولات جدید، بهبود کیفیت محصولات کنونی، بالا بردن کارایی واحد تولید و گسترده تر نمودن یا افزایش توانایی ها و ظرفیت فن آوری شرکت

 

  1. سیستم اطلاعات رایانه ای

این واحد، اطلاعات همه واحدهای وظیفه ای شرکت را به یکدیگر مرتبط می سازد و اساس همه تصمیمات مدیریتی را به وجود می آورد. سیستم اطلاعاتی سازمان، اطلاعات را گردآوری، دسته بندی، نگهداری، ترکیب و عرضه می نماید. هدف سیستم اطلاعات رایانه ای این است که از طریق بهبود کیفیت تصمیمات مدیریت، عملکرد سازمان را بهبود بخشد.

 

 

6-2 گام های تدوین استراتژی

1-6-2 تدوین چشم انداز

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

بیانگر تصویری واقعی است از آن چه که یک سازمان (مقصد گردشگری) می خواهد در آینده به آن دست یابد (دیوید، 1999).

تدوین چشم انداز به طور گسترده در برنامه ریزی برای جامعه گردشگری به کار برده می شود. زمانی که یک جامعه شیوه هایی را برای مدیریت و اداره توسعه گردشگری و استفاده از منابع مشترک خود مورد توجه قرار می دهد، آن جامعه به ایجاد یک فرایند به منظور مشارکت دادن معنادار بخش های مختلف جامعه با اهداف متفاوت نیاز دارد ( بوسلمن و همکاران[1]، 1999: 26). در برنامه ریزی مدرن گردشگری، این موضوع به نظریه چشم انداز معروف است. جمال و گتز[2] ( 1997: 215-216) در رابطه با تدوین چشم انداز معتقد اند:

  • یک بیانیه چشم انداز مناسب و جامعه محور جهت دهی اثر بخشی را برای بخش دولتی و خصوصی به منظور مدیریت منابع گردشگری جامعه در بلند مدت ارائه می دهد.
  • موفقیت بیانیه چشم انداز جامعه محور در دست یابی به یک اجماع در جامعه در قبال برنامه ریزی و توسعه مقصد به طور مستقیم به سطح مشارکت جامعه در فرآیند تدوین چشم انداز بستگی دارد.

 

 

2-6-2 بیانیه ماموریت

ماموریت آن چیزی است که سازمان برای دست یابی به آن تلاش می کند و فلسفه وجودی سازمان است ( رحمان سرشت و جمشیدنژاد، 1379: 30). بیانیه ماموریت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایز می نماید ( پارسائیان و اعرابی، 1379: 34). تدوین ماموریت نیازمند ارزیابی منابع و استعداد های گردشگری جامعه در کنار تحلیل عقاید ذینفعان است. در واقع بیانیه ماموریت یک بیانیه هدف است، به طوری که بدون بیانیه ماموریت مقصد گردشگری به منظور اولویت بندی اقدامات اجرایی خود با مشکل مواجه شده و در برابر رویدادهای محیطی به جای پیشرفت در جهت دستیابی به آرزو ها و خواسته هایش، خود را همیشه منفعل می بیند (پتر، 2004: 91)

 

3-6-2 تجزیه و تحلیل محیطی

تجزیه و تحلیل محیطی چند هدف زیر را دنبال می کند:

1- شناخت وضعیت فعلی و تغییرات آینده یا شناخت آینده و پی بردن عمیق تر به وضع فعلی

2- فرآهم نمودن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری صحیح مدیران استراتژیک به منظور انتخاب استراتژی های مناسب

3- فرآهم کردن امکانات و تصحیلات و آمادگی لازم در سازمان برای دستیابی به تفکر راهبردی به جای تنها فکر کردن به امور روزمره

4- طرح ریزی نمودن استراتژی های متعدد و محتمل و پیش بینی درصد احتمال وقوع حوادث و تغییرات و اولویت استراتژی های مختلف.

 

4-6-2 تعیین اهداف بلند مدت

تعیین اهداف بلند مدت از آن جهت با اهمیت به شمار می رود که نتایج مورد انتظار و دلخواه را از توسعه گردشگری در یک منطقه بیان می کند (سازمان جهانی گردشگری، 1379: 32). تدوین چشم انداز و ماموریت به طور معمول توسط گروه های وسیعی از ذینفعان صورت می پذیرد اما تدوین اهداف بلندمدت، اهداف کوتاه مدت و استراتژی های توسعه، اغلب توسط گروه کوچکی از متخصصین صورت می پذیرد (سوسکیند، 2001). هدف گردشگری هر مقصد گردشگری حساس به مسائل می بایست به حداکثر رسانیدن منافع و حداقل نمودن ریسک های گردشگری باشد ( بوسلمن و همکاران، 1999: 11-10).

 

 

 

5-6-2 اهداف عملیاتی یا کوتاه مدت

اهداف عملیاتی عبارتند از نتایج پایانی فعالیت برنامه ریزی شده ( اعرابی و ایزدی، 1381: 23). دستیابی به اهداف عملیاتی می بایست منجر به موفقیت مقصد گردشگری شود. تدوین اهداف عملیاتی یا کوتاه مدت مرحله عملیاتی و واقعی از فرایند برنامه ریزی راهبردی کردشکری می باشد، به طوری که در قالب نتایج قابل انتظار در پروژه ها تعریف می شوند، اهداف عملیاتی از اهداف بلند مدت طرح گردشگری ناشی شده و از آن حمایت می کنند. اهداف کوتاه مدت تعهدات واقعی را نشان داده و آن را به طور معمول به صورت کمی نشان می دهد (تونگ و میوت، 1993). به ظوری که در برنامه ریزی گردشگری موسوم است اهداف بلند مدت به اهداف کلی تر توسعه اشاره داشته و اهداف عملیاتی به اهداف مشخص تر و اغلب کمی تاکید دارد (اینسکیپ، 1991: 51).

 

6-6-2 تدوین و طراحی استراتژي

پس از بیان ارکان جهت ساز سازمان و مطالعات محیط خارجی و تجزیه و تحلیل محیط داخلی نوبت به طراحی استراتژي می رسد. استراتژي در واقع همان مسیر یا راه و روش کلی است که مدیران عالی براي حرکت سازمان به سوي هدف هاي اصلی انتخاب می کنند و بدیهی است که این انتخاب نقش تعیین کننده اي در سرنوشت سازمان دارد. همچنین می توان راه رسیدن به هدف هاي اساسی سازمان را استراتژي نامید.

هر سازمانی معمولاً راه ها یا الگوهاي مختلفی براي حرکت و فعالیت خود را در پیش رو دارد و می خواهد مناسب ترین آنها را براي هدایت عملیات سازمان انتخاب نماید. این الگو ها و شیوه ها را گزینه هاي استراتژیک می گویند که مدیران و برنامه ریزان سازمان باید به تجزیه و تحلیل و ارزیابی آنها پرداخته و در نهایت برترین آنها را به عنوان استراتژي هاي سازمان برگزینند.