دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی مواد مهندسی

عنوان :

اثر عناصر آلیاژی روی موفولوژی و خواص پوشش های نیکل تولید شده به روش آبکاری

استاد راهنما :

دکتر احمد علی آماده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

نگارش :

محسن هرسیج ثانی

چکیده :

پوشش های نیکل خصوصا در حالت نانو ساختار به علت بهبود خواص به ویژه مکانیکی

و شیمیایی در صنعت بسیار با اهمیت هستند در این تحقیق ضمن مطالعه آبکاری نیکل

، تاثیر عناصر آلیاژی شامل Ni-Co,Ni-P,Ni-Wو همچنین ابکاری کامپوزیتی شامل

Ni-WCوNi-SiC و نیز موفولوژی و خواص سایشی و خوردگی این پوشش ها بررسی

شده است .


پاسخ دهید