دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم داروئی

دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(( M.SC))

 

عنوان:

بررسی آلودگی فاژهای لاکتوباسیل‌های بومی جدا شده از نمونه‌های لبنی ایران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید سعید میردامادی

 

اساتید مشاور:

سرکار خانم دکتر فرزانه عزیز محسنی

سر کار خانم مهندس فاطمه باقری

سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول:کلیات

1-1-1- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1-2-ضرورت های خاص ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-1-3-اهداف عملی و کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-1-4-پرسش های اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-1-5-فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-2- غذاهای تخمیری و تاریخچه بشریت……………………………………………………………………………………………………….. 8

1-2-1- خصوصیات غذاهای تخمیری……………………………………………………………………………………………………………… 9

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

1-2-1-1- نگه داری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-2-1-2- تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1-3- عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1-4- خواص ارگانولپتیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 11


پاسخ دهید