بررسی اندازه¬های فاصله برای مجموعه¬های فازی شهودی و شهودی بازه¬ای مقدار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی اندازه­های فاصله برای مجموعه­های فازی شهودی و شهودی بازه­ای مقدار

با معرفی منطق فازی مجموعه های بسیاری بر اساس این منطق معرفی گردید که از آن جمله می­توان مجموعه فازی شهودی و شهودی بازه­ای مقدار را نام برد. این مجموعه­ها نیازمند معرفی اندازه­های فاصله بر اساس شرایط آن مجموعه­ها هستند. تاکنون اندازه­های فاصله زیادی برای مجموعه­های فازی شهودی و شهودی بازه­ای مقدار معرفی شده است. ما در این پایانامه به بررسی این اندازه­های فاصله می­پردازیم. در انتها یک اندازه فاصله وزنی جدید مبتنی بر اندازه­های بررسی شده ارایه شده است. واژه­های کلیدی: اندازه فاصله، مجموعه فازی شهودی، مجموعه فازی شهودی بازه­ای مقدار، اندازه فاصله هامینگ، اندازه فاصله وزن دار و اندازه فاصله اقلیدسی.


پاسخ دهید