دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

 

رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته زیست شناسی

گرایش : فیزیولوژی گیاهی

 

عنوان :

بررسی برخی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی موثر در بردباری به آلومینیم خاکهای اسیدی درارقام مختلف گیاه لوبیا قرمز

 

استادان راهنما :

دکتر  حسین عباسپور

دکتر سکینه سعیدی سار

 

استاد مشاور :

دکتر رضا یاری

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- اهداف پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………….. 4

1-3- فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- جذب فلزات سنگین توسط گیاهان……………………………………………………………………….. 5

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

1-5- سمیت فلزات سنگین………………………………………………………………………………………… 6

1-6- مکانیسم های تحمل فلزات سنگین……………………………………………………………………….. 7

1-6-1- مکانیسم های سلولی برای سم زدایی فلز سنگین………………………………………………. 8

1-7- معرفی گیاه انتخاب شده…………………………………………………………………………………….. 9

1-8- مشخصات کلی تیره‌ی بقولات(Fabaceae)……………………………………………………………… 10

1-9- مشخصات گیاه‌شناسی جنس لوبیا(Phaseolus)………………………………………………………… 10

1-10- خصوصیات کلی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L.) (…………………………………………….. 12

1-10-1- ریشه…………………………………………………………………………………………………… 13

1-10-2- ساقه…………………………………………………………………………………………………… 13

1-10-3- برگ…………………………………………………………………………………………………… 14

1-10-4- گل و گل آذین……………………………………………………………………………………… 14

1-11- تثبیت نیتروژن…………………………………………………………………………………………… 15

1-12-اهمیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………… 17


پاسخ دهید