دانشگاه آزاداسلامی

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشدM.A

گرایش: تاریخ تمدن وملل اسلامی

عنوان:

بررسی تعلیم وتربیت دردوره ایلخانان وتیموریان

استادراهنما:

دکترعزت اله نصیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش درباره تعلیم و تربیت  بخشی از تاریخ علم و فرهنگ هر کشور به شمارمی آید . بی شک وجود اندیشمندان  و تعدد مراکز آموزشی می تواند نشانه رونق و ترقی علم و دانش در هر دوره از تاریخ یک کشور باشد . نیمه دوم عصر حاکمیت ایلخانان و تیموریان یکی از مقاطع مهم  تاریخ ایران،است که از نظر تعداد فضلاو اندیشمندان ، و  تأسیس مراکز  علمی از دوره های مهم تاریخی  به شمار می آید، ، زیرا دهه های نخستین استیلای مغولان بیابان گرد بر ایران، سراسر ویران گری و کشتار بود. اما هم زمان با تثبیت و استقرار حاکمیت ایلخانان ، وتیموریان وتغییر سیاست آنان به سوی به خدمت گرفتن وزرای فاضل، کاردان و دانش دوستی مانند  خواجه نصیر الدین طوسی،  عطاملک جوینی، خواجه رشیدالدین فضل الله و ….تاثیر بسزایی در گسترش برخی از علوم چون تاریخ ، نجوم ،  ریاضیات ،طب ، شعرو شاعری ، هنر و معماری داشت البته  برخی از علوم نیز به دلیل عدم توجه حاکمان  در انزوا و یا حتی نابودی قرار گرفت.

در این پایان نامه، تلاش خواهد شد که تعلیم و تربیت ونقش دانشمندان درحفظ فرهنگ و تمدن ایرانی ،اسلامی ، در دوره های ایلخانی و تیموری  واکاوی شود.

مقدمه:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

تاریخ همواره جلوه گاه پیشینه زندگی، فرهنگ و تمدن جوامع مختلف بوده و می باشد و در گذر زمان همیشه انسانها را به حقایق جدیدی در زندگی رسانده تا آنها با نگاه به گذشته، حال را دریابند و آینده خویش را بنا نهند. تاثیرگذاری تاریخ بر تعلیم و تربیت و فرهنگ جوامع  نیز اصلی غیرقابل انکار بوده و تغییرو تحولات در ساختار جوامع خواه ناخواه موجب تحولاتی در جنبه های تربیتی و  فرهنگی می شودیکی ازمهم ترین دوران حوادث تاریخی ایران ؛ دوران ایلخانی  وتیموری می باشد . که بی شک تاثیر گذاری آن بر فرهنگ و تمدن کشور عزیزمان  غیر قابل انکار است .

آغاز این دوران پس ازنبردچنگیزباسلطان محمدخوارزمشاه وسقوط عصرخوارزمشاهیان ویک دوره ویرانگری شهرهای درمسیرشرق ایران ونابودی برخی شهرهاتوسط چنگیزواخلاف وی شد. در همین راستابرخی ازشهرهای جنوبی و غربی ایران که دردست اتابکان بودندوایلی[1] مغولان راقبول کردند از ویرانی مصون ماندند.

باگذشت دوره ویرانی ؛ دوره ایلخانان دوره آبادانی ورونق کشاورزی درروستاهاوشروع دوره خان وملوک الطوایفی وبه تبع آن امنیت ورونق علم ودانش استمراریافت. با مرگ ابوسعیدآخرین ایلخان بزرگ،این سلسله روبه انحطاط رفته ومقام ایلخانی درمیان یک عده ازشاهزادگان خاندان چنگیزی وامرای متخاصم ، موضوع نزاع وکشمکش قرارگرفته وبه تدریج ممالک ایلخانی رابه چندین قسمت مجزاساخته وزمینه رابرای استیلای امیرتیمورگورکان فراهم کردودولت تمامی ایشان به دست این امیرنابودشدند.

درمسیرظهورامیرتیموروتشکیل سلسله گورکانیان ،لشگرکشی به خوارزم،مغولستان ،دشت فبچاق،خراسان ،مازندران واسترآبادطی یورش های سه ساله وپنج ساله وفتح هندوستان ویورش هفت ساله درمناطق غرب وپیروزشدن برسلطان بایزید، این فاتح وکشورگشای تاریخ درشعبان 807هجری قمری به استقبال مرگ می -رود. با مرگ تیمورقدرت دربین اخلاف وی بوداماباظهورآق قویونلوها وقره قویونلوها حکومت تیمورنیزبه تاریخ پیوست. در این دوران به موازات کشتاروویرانی شهرهاوتحول سلسله ها، علم ودانش باتوجه به پیشینه تاریخی این سامان رونق ازدست رفته رابازیافت ودانشمندان، شعراوبزرگانی ،همچون خواجه نصیر الدین طوسی ، خواجه رشیدالدین فضل الله ، حافظ شاعر پر آوازه ، غیاث الدین جمشید کاشانی ، وصدها دانشمند و عالم دیگر دست آموخته این ایام شدنددراین دوران مراکز علمی و آموزشی  توسعه می گیرد. علاقه پادشاهان ایلخانی و توجه بزرگان به علم ودانش، رشد علومی مانندتاریخ ،نجوم ،ریاضی شعر،هنرومعماری را سبب گردیده و کاروان تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی از حرکت باز نایستاد.

این پایان نامه مشتمل بر چهار فصل می باشدکه به طور خلاصه می توان مطالب مندرج در هر فصل را اینگونه بیان نمود:

فصل اول شامل کلیات : بیان موضوع ، مسئله تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق ، پیشینه تحقیق و بررسی برخی از منابع مورد استفاده در پایان نامه می باشد .

در فصل دوم : تعریف مختصری از تعلیم و تربیت ، اهمیت تعلیم و تربیت در نزد ایرانیان قبل از اسلام و همچنین اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم اوضاع سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در دوره مغول ، ایلخانان و تیموریان مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم وضعیت تعلیم و تربیت، برخی از دانشمندان مشهور ،مراکز علمی و شاخه های مختلف علوم  در دوره های ایلخانی و تیموری مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول: کلیات


پاسخ دهید