دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم پایه

 

گروه آموزشی میکروبیولوژی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

رشته:زیست شناسی سلولی و مولکولی

گرایش: میکروبیولوژی

 

عنوان:

بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

 

استاد راهنما:

 دکتر لیلا اسد پور

نیمسال تحصیلی


پاسخ دهید