دانشکده علوم            

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی

آمار ریاضی

بررسی  روش های مختلف  برآوردیابی در رگرسیون ریج

استاد راهنما

دکتر مریم شرفی

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

فصل اول: تاریخچه و تعاریف مقدماتی

1 – 1- رگرسیون خطی چند گانه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

            1 – 1 – 1- برآورد حداقل مربعات معمولی   ……………………………………………………………………………………….3

1 – 2- هم خطی چند گانه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1 – 2 – 1- تعریف هم خطی …………………………………………………………………………………………………………….. 5

1 – 2 – 2 – تعریف هم خطی در رگرسیون ……………………………………………………………………………………… 5

1 – 2 – 3- آثار هم خطی چند گانه …………………………………………………………………………………………………… 6

1  – 2 – 4- تصحیح هم خطی چند گانه …………………………………………………………………………………………….. 8

1 – 3- استفاده از روش های انقباضی در تصحیح هم خطی چند گانه ………………………………………………………….. 8

1 – 3 – 1- رگرسیون ریج……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1 – 3 – 1 – 1- برآوردگر ریج معمولی ……………………………………………………………………………………10

1 – 3 – 1 – 2 – ویژگی های برآوردگر  …………………. ………….. ……………………………………..13

1– 3 – 1 – 3 -جواب برآوردگر ریج در یک طرح متعامد ………. …………………………………………………14

1 – 3 – 2 – برآوردگر لیو ………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1 – 4 – آماره  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1 – 5- ضرب هادمارد …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

       1-5-1- ویژگی های ضرب هادمارد ………………………………………………………………………………………………………………. 18

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

 

فصل دوم: بهینه کردن برآوردگرها در رگرسیون ریج

2 – 1- روش های بدست آوردن پارامتر ریج …………………………………………………………………………………………………………..21

2 – 1 – 1- روش نموداری برای بدست آوردن پارامتر ریج ……………………………………………………………………….. 22

2 – 1 – 2 -روش محاسباتی برای بدست آوردن پارامتر ریج ……………………………………………………………………… 22

2 – 1 – 2 – 1- رگرسیون ریج تعمیم یافته ……………………………………………………………………………………….. 23

2 – 1 – 3 – روش های مختلف برآورد پارامتر ریج …………………………………………………………………………………….. 25

2 – 2 – تعدیل کردن برآوردگرها …………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2 – 3 – یک مطالعه شبیه سازی. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 31


پاسخ دهید