دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تاریخ

عنوان:

بررسی مالیات عصر صفوی

استاد راهنما :

دکتر علی اصغر میرزایی

استاد مشاور:

دکتر عبدالله متولی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

همواره در طول تاریخ مالیات نقش بسزایی در تامین منابع در آمد هر حکومت داشته است. در عصر صفوی نیز مالیات، یکی از منابع مهم در آمد محسوب می­شد که وصول انواع مالیات به صورت نقدی و غیر نقدی از نواحی مختلف صورت می گرفت. ضعف و قدرت شاهان صفوی در میزان مالیاتی که به خزانه حکومت می­رسید موثر بود. برخی شاهان صفوی مانند شاه عباس اول توجه ویژه ای به مالیات داشتند و در جهت افزایش میزان آن کوشش کردند و اصلاحاتی در این راستا انجام دادند. میزان وصول مالیات در زمان شاهان مختلف صفوی متفاوت بود و در پاره ای از موارد شاهد افزایش یا کاهش  میزان مالیات هستیم. تحلیل آماری میزان مالیاتها در این دوره نشان می دهد نظام مالیاتی صفویان بهینه نبوده است و اهداف مالیاتی را دنبال نمی کرده است. پژوهش پیش رو به بررسی مالیات عصر صفوی می پردازد.

کلید واژه ها : مالیات، صفویه،  نظام مالیاتی، در آمد مالیاتی، وصول مالیات 

فهرست مطالب

کلیات

فصل اول. 1

مبانی و مفاهیم. 1

1- تعریف مالیات.. 2

2- تعریف مالیات بندی.. 3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

3- عوامل تشخیص مالیات.. 3

4- اهداف مالیات.. 4

5-اصول یک نظام مالیاتی مطلوب.. 4

5-1- اصل عدالت و برابری.. 5

5-2- اصل معین و مشخص بودن. 5

5-3- اصل سهولت یا سهل الوصول بودن. 5

5-4- اصل صر فه جویی.. 5

6-تاریخچه مالیات.. 6

فصل دوم. 18

سیاستهای مالیاتی صفویان. 18

1-  ابزارها و سیاستهای مالی.. 22

2-سیاستهای مالیاتی شاهان صفوی.. 22

2-1- سیاست مالیاتی شاه اسماعیل.. 22

2-2- سیاست مالیاتی شاه طهماسب… 23

2-3-  سیاست مالیاتی شاه اسماعیل دوم. 26

2-4- سیاست مالیاتی سلطان محمد خدابنده 26

2-5- سیاست مالیاتی شاه عباس اول. 27

2-5-1-سیاست مالیاتی شاه عباس و املاک خاصه. 29

2-6- سیاست مالیاتی جانشینان شاه عباس اول. 30

3- سیاستهای مالیاتی فوق العاده 31

4- معافیت مالیاتی در عصر صفوی.. 32

5- پرداخت کنندگان مالیات.. 34

6- هزینه ها و مخارج صفویان. 36

فصل سوم. 38

نظام مالیاتی صفویان. 38

1-  انواع مالیات در دوره صفویه. 40

    1-1- مالیات بر اراضی.. 40

1-2-مالیات اغنام واحشام. 43

1-3- مالیات گمرکی.. 43

1-4 – مالیات راهداری.. 44

1-5-مالیات اصناف و پیشه وران. 45


پاسخ دهید