دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی , گروه تاریخ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A»

گرایش :اسلام

عنوان:

بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دوران بنی امیه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتراحمد اشرفی

استاد مشاور:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

جناب آقای دکترعلی رضوانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                    صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات… 2

مقدمه. 3

1-1- بیان مسئله. 5

2-1- اهداف تحقیق.. 5

3-1- سوالات تحقیق.. 5

4-1- فرضیه های تحقیق.. 5

5-1- پیشینیه تحقیق 6

6-1- شیوه تحقیق.. 6

7-1- مشکلات کار 6

8-1- ساماندهی تحقیق.. 7

فصل دوم:موقعیت اجتماعی وفرهنگی زن درروزگارجاهلیت… 8

1-2- موقعیت زن درروزگارجاهلیّت.. 9

2-2- زنده به گورکردن دختران دردوره جاهلیّت.. 10

3-2- خانواده وازدواج درجاهلیت.. 11

4-2- فساداخلاقی درجاهلیّت.. 13

فصل سوم:ظهوراسلام وتاثیرآن بر جایگاه زن.. 15

1-3- بعثت.. 16

2-3- جایگاه زن درقرآن کریم. 18

3-3- نقش حضرت خدیجه (س) درپیشرفت وگسترش اسلام. 19

4-3-‌نقش حضرت فاطمه (س) در دفاع از پیغمبر ………………………………………………………………….. 21

5-3- هجرت پیامبربه مدینه. 23

6-3-پیامبراعظم وتاسیس دولت درمدینه. 25

7-3- نقش حضرت فاطمه (س) پس ازهجرت به مدینه دریاری پیامبر (ص) 27

8-3-موقعیت اجتماعی زنان درمدینه……………………………………………………………………………….. 28

فصل چهارم :بررسی جایگاه زن دردوران خلفای راشدین… 30

1-4- نقش حضرت فاطمه (س) درحمایت ازولایت.. 31

2-4- بخشی ازخطابه حضرت زهرا (س) درموردغصب فدک.. 33

3-4- مواضع همسران پیامبر (ص) درحکومت حضرت علی (ع) 37

4-4- نقش عایشه دردوران حکومت خلفای راشدین. 40

5-4- نقش عایشه درایجادجنگ جمل. 41

فصل پنجم:بررسی  نقش سیاسی واجتماعی وفرهنگی زنان دردوران بنی سفیان… 44

1-5- علل روی کارآمدن معاویه. 45

2-5-ویژگیهای حکومت معاویه. 47

3-5- چگونگی به حکومت رسیدن یزیدبن معاویه. 50

4-5-  فسادوشرابخوارگی خلفای  بنی سفیان. 53

5-5-بررسی نقش برخی از زنان در حادثه کربلا 54

6-5-  خلافت معاویه بن یزید 62

فصل ششم :بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دروان بنی مروان… 64

1-6-اوضاع سیاسی عصرمروانی. 65

2-6- حجاج وزنان زندانی. 69


پاسخ دهید