در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم زیستی ، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) در رشته زیست شناسی

گرایش علوم جانوری- سلولی تکوینی

عنوان:

بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری(Lacerta strigata) در استان مازندران

استاد راهنما:

دکتر ویدا حجتی

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول  کلیات…………………………………………………………………………………… 10

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 11

1-2- کلیاتی در مورد خزندگان…………………………………………………………………. 12

1-3- تاریخ خزندگان…………………………………………………………………………… 13

1-4- خاستگاه خزندگان………………………………………………………………………… 14

1-5- مشخصات کلی خزندگان………………………………………………………………… 14

1-6- خصوصیات راسته اسکواماتا یا فلسداران…………………………………………………. 15

1-7- خصوصیات زیر راسته سوسماران………………………………………………………… 15

1-8- دستگاه تولیدمثلی جنس ماده……………………………………………………………… 17

1-9- لقاح در خزندگان………………………………………………………………………… 20

1-10- بیولوژی تولیدمثل سوسماران……………………………………………………………. 21

1-11- عوامل موثر بر روی تخم و رشد و نمو جنین و نوزادان سوسماران……………………….. 22

1-12- تعیین جنسیت در خزندگان…………………………………………………………….. 22

1-13- تعیین سلولهای زایا در خزندگان……………………………………………………….. 22

1-14- رابطه انتخاب طبیعی و بقای جنین­های ماده و اندازه تخم و تعداد تخم­ها…………………. 23


پاسخ دهید