دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

گرایش: تاریخ ایران اسلامی

عنوان:

بررسی کابینه­ های مشروطه از فتح تهران تا کودتای رضاخان (1288-1299ه. ش)

استاد راهنما:

آقای دکتر نعمت احمدی نسب

استاد مشاور:

آقای دکتر فیاض زاهد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیدهدر یازده سال فاصله بعد از فتح تهران تا کودتای رضاخان به دلیل هرج و مرج جامعه، 39 کابینه و میانگین هرسه ماه یک کابینه، وضعیت خوبی را از دولت­های این دوره­ی مشروطه بیان نمی­کند. گذشته ازتغییرات پی درپی و مداوم باید به بحران­هایی که در کابینه­ها بود نیز اشاره نمود؛ ازنظر  خارجی دخالت مستقیم و بی حد و مرز دولت­های استعماری ازجمله روس و انگلیس درکلیه امورداخلی ایران و تعیین نخست وزیران موردنظرشان، دولت­ها را به عنوان بخشی از ابزار­های اعمال حاکمیت استعمار در ایران مبدل ساخته که با کشیده شدن جنگ جهانی اول به ایران شدیدتر گردید. البته درکنار این موارد باید از تجربه­ی نخست حکومت مشروطه و پارلمان در تاریخ ایران معاصر و مشکلاتی که دراین زمینه دولت­ها با آن مواجه بودند اشاره نمود. آنچه در این رساله مدنظر است تأثیر عوامل داخلی نظیر شورش­های محلی و دخالت­های کشور­های خارجی نظیر روس و انگلیس در بروز بحران در کابینه­های ایران می­باشد؛ به طوری که پایداری و استواری کابینه­ها از فتح تهران تا کودتای رضاخان نه فقط در بعد افزایش حیاتشان بلکه در ماهیت مستقل و استوارشان مورد بررسی قرارگیرد.

واژگان کلیدی: اوضاع سیاسی، کابینه، دولت، کودتا، رضاخان

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

فصل اول: مبانی پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 پرسش­های پژوهش… 4

1-4  فرضیه­های پژوهش… 4

1-5  هدف­های پژوهش وضرورت آن. 5

1-6 روش پژوهش و شیوه جمع آوری اطلاعات.. 5

1-7 موانع پژوهش… 6

1-8 پیشینه پژوهش… 6

1-9 بررسی و نقد منابع. 7

1-9-1 معرفی منابع دست اول. 7

1-9-2 منابع پژوهشی- تألیفی.. 9

فصل دوم: اوضاع ایران در دوره محمدعلی شاه و کابینه­های این دوره

2-1 تقابل محمدعلی شاه با مشروطه خواهان و مجلس شورای ملی.. 12

2-1-1 واقعه میدان توپخانه. 12

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

2-1-2 قرارداد 1907. 15

2-1-3 سوء قصد به جان محمدعلی شاه 16

2-1-4 بمباران مجلس و آغاز استبداد صغیر. 18

2-1-5  فتح تهران و عزل محمدعلی شاه از سلطنت.. 19

2-2 بررسی کابینه­ها قبل از فتح تهران. 22

2-2-1 کابینه میرزا نصرالله خان مشیرالدوله. 22

2-2-2 کابینه وزیر افخم (کابینه مجلل) 23

2-2-3 کابینه میرزا علی اصغرخان امین السلطان. 23

2-2-4 کابینه احمدخان مشیرالسلطنه. 24

2-2-5 کابینه ابوالقاسم خان ناصرالملک همدانی.. 24

2-2-6 کابینه حسینقلی خان نظام السلطنه مافی.. 25

2-2-7 کابینه احمدخان مشیرالسلطنه (کابینه بمباران) 26

2-2-8 کابینه سعدالدوله (آخرین کابینه قبل از فتح تهران) 26

فصل سوم: بررسی علل بحران در کابینه­های مشروطه

3-1 تعریف نهاد کابینه. 31


پاسخ دهید