دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

 

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

گروه زیست شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیکگیاهی (M.Sc)

عنوان:

بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera   از تیره

Boraginaceae


استاد راهنما:

دکترناهید مسعودیان


استاد مشاور:

دکتر مریم خوش سخن

دکتر بستان رودی

 

بهار 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب


پاسخ دهید

عنوان صفحه
چکیده 1
                                                 فصل اول: مقدمه                                            2
1-1تیره گاو زبان (Boraginaceae) 3
                                            فصل دوم : مرور بر منابع                                       5
2-1موقعیت تاکسونومیکی تیره Boraginaceae 6
2-1-1ویژگی های قبیله Cynoglosseae 9
2-1-2ویژگی کلی جنس Rindera 9
2-2ترکیبات اسیدهای چرب 22
2-3فیزیولوژی 22
2-4میکرومورفولوژی 23
2-5بررسی کروموزومی Boraginaceae s.str 23
2-6بررسی گرده شناسی Boraginaceae s.str 25
2-7تقسیمات تاکسونومیکی زیر تیره Boraginoideae (Boraginaceae s.str) 26
2-8مطالعات مولکولی DNA 27
2-9تولید مثل و گرده افشانی 27
2-10مطالعات پیشین تیره Boraginaceae s.str: 28
2-11اختصاصات بیوشیمیایی و شیمیایی تیره 29
2-12کاربرد اقتصادی تیره 29
2-13مصارف اقتصادی و دارویی 30
2-14 برخی از توالی های ژنی مورد استفاده در سیستماتیک مولکولی 31
2-14-1 توالی های DNA هسته­ای 31
2-15 PCR اساس مارکرها 32
2-15-1 اجزای واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR)