دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس)

موضوع:

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه ع ناجا

استاد راهنما:

دکتر یوسف محمدی مقدم

مشاور:

جناب سرهنگ ستاد غلامرضا مرادی

اسفند 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

یک نظامی کارآمد فردی است که قادر باشد وظایف، مسئولیت­ها ومأموریت­های محوله نظامی را به نحو مطلوب و مطابق اهداف وبرنامه­های سازمان انجام دهد.لذا توانمند کردن کارکنان وفراگیران در بُعد آمادگی جسمانی ومهارت­های تخصصی، رزمی وبویژه در عرصه مأموریت­های اجرایی وعملیاتی که به­طور عمده با هدف ایجاد نظم وامنیت صورت می­پذیرد، امری ضروری واجتناب ناپذیر می­باشد و یکی از راه­های موفقیت هر سازمان در این است که بدانند عوامل اجرایی آن نسبت به انجام امور چه نگرشی دارند.پژوهش حاضر به­بررسی تأثیر نگرش بر یادگیری فعالیت­های جسمانی پرداخته است.

سؤال اصلی پژوهش:

آیا نگرش فراگیران نیروی انتظامی بر یادگیری فعالیت های جسمانی ایشان تأثیر دارد؟

سؤالات فرعی پژوهش:

آیا حیطه شناختی فراگیران بر یادگیری فعالیت­های جسمانی تأثیر می­گذارد؟

آیا احساسات و عواطف فراگیران بر یادگیری فعالیت­های جسمانی تأثیر دارد؟


پاسخ دهید