موسسه آموزش عالی البرز

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته آمار

گرایش ریاضی

عنوان

تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل­های شفایافتگی با شکنندگی  همبسته

استاد راهنما

دکتر فرزاد اسکندری

شهریور  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • عنوان  فهرست مطالب                                                        صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      1

1- فصل اول: نگاهی گذرا به مدل­های بقا 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- پیشینه پژوهش… 4

1-3- هدف پژوهش… 6

1-4- تعریف مفهوم‌ها و واژه‌های اساسی.. 6

1-4-1- داده‌های سانسور شده 6

1-4-2- توابع زمان بقا 8

1-4-3- توزیع‌های بقا 10

1-4-4- مدل‌سازی زمان‌های بقا 11

1-4-5- مدل خطرات متناسب کاکس… 12

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

1-4-6- مدل‌های پارامتری.. 13

1-4-7- مقایسه بین مدل کاکس و مدل‌های پارامتری.. 13

1-5- بیان مساله. 15

1-6- چشم اندازه فصل‌های آینده 15

2- فصل دوم17  مقدمه­ای بر مدل‌های شکنندگی و شفایافتگی.. 17

2-1- مقدمه. 17

2-2- تعریف مدل­های شکنندگی.. 19

2-3- مدل شکنندگی کاکس برای داده‌های بقای یک متغیره 20

2-3-1- مدل شکنندگی گاما 24

2-3-2- مدل شکنندگی لگ-نرمال. 26

2-3-3- مدل شکنندگی توزیع واریانس توانی.. 27

2-4- مدل‌های شکنندگی برای داده‌های بقای چندمتغیره 28

2-5- برآورد پارامترهای مدل شکنندگی مشترک کاکس با استفاده از الگوریتم … 31


پاسخ دهید