دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست فناوری

گرایش میکروبی

عنوان

تهیه کونژوگه پلی ساکارید PRP هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b با اگزوتوکسین A  سودوموناس آئروژینوزا و سنجش ایمنی زایی آن در مدل حیوانی

استاد راهنما

دکتر حجت احمدی

استاد مشاور

دکتر مهدی نجاتی

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده فارسی……………………………………………………………..15

مقدمه

  • هموفیلوس آنفولانزا………………………………………………………………..17
  • میکروبیولوژی……………………………………………………………………………………….19
  • دسته‌بندی سویه های هموفیلوس آنفلوآنزا قابل تیپ بندی………………………………………………………….20
  • کلون سازی و تهاجم…………………………………………………………….22

1-2-4 کلون‌سازی در مجرای تنفسی فوقانی………………………………………………………………………22

1-3-4  حمله به اپیتلیوم……………………………………………………………………….23

1-4-4 حمله به جریان خون……………………………………………………….24

1-5-4 بقا در جریان خون………………………………………………………………….25

1-6-4 حمله به CNS…………………………………………………………………………………….26

1-1-5 شاخص‌های بیماری زایی هموفیلوس آنفولانزا…………………………………………………………………………………27

1-2-5 OMPs………………………………………………………………………………………………………………………..28

1-3-5-  پیلی……………………………………………………………………………………………………………………28

1-4-5-  ایمونوگلوبولین A1 پروتئاز……………………………………………………………………………….30

1-5-5- لیپوپلی ساکارید (LPS) …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-6-5-  نقش LPS در بیماری‌زایی……………………………………………………………………………………………………………………………..32

1-1-6 کپسول…………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-6-  دخالت کپسول در بیماری‌زایی………………………………………………………36

1-3-6-  ژنتیک بیان کپسول………………………………………………………….36

1-1-8 روش­ها و آزمون­های تشخیص آزمایشگاهی………………………………………………………38

1-2-8 روش­های تشخیص کلاسیک……………………………………………………………………………………….38

1-3-8- معایب تشخیص کلاسیک……………………………………………………………………………………39

1-4-8- برتری روش­های تشخیص مولکولی………………………………………………………………………………..40

1-1-9- اپیدمیولوژی …………………………………………………………………………..40

1-1-10- پیشگیری …………………………………………………………………………………………….44

1-1-11- درمان……………………………………………………………………………………………………………45

2-1 واکسن های کونژوگه…………………………………………………………………….48

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

2-2- واکسن‌های Hib………………………………………………………………………………………..49

2-3- پاسخ های واکسن کونژوگه…………………………………………..50


پاسخ دهید