دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده: علوم پایه، گروه میکروبیولوژی

(پایان­نامه کارشناسی ارشد)

گرایش: میکروبیولوژی

عنوان:

جداسازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA  و کانژوگاسیون آن با LPS باکتری بروسلا ملیتنسیس

استاد راهنما:

مجید مقبلی

استاد مشاور:

هاتف آجودانی فر

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………

فصل اول:مقدمه(اهداف تحقیق)………………………………………………………………………..

1- 1 طبقه بندی بروسلا…………………………………………………………………………………..

1-2  بیماری زایی و فاکتورهای بیماری زایی……………………………………………………..

1-2-1 ژن کد کننده آنزیم گلوکان حلقوی سنتتاز (cgs)…………………………..

1-2-2 ژن های aroc و  purE …………………………………………………………..

1-2-3 پروتئینهای شوک حرارتی…………………………………………………………….

1-2-4 ژن sod…………………………………………………………………………………….

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

1-3 اپیدمیولوژی……………………………………………………………………………………………

1-4 خصوصیات بیوشیمیایی……………………………………………………………………………


پاسخ دهید