دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی

 

عنوان :

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های خاک‌زی مولد آنزیم ال-آسپارژیناز

 

استاد راهنما

دکتر حمیدرضا پردلی

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل


پاسخ دهید

فصل اول: کلیات
چکیده فارسی 1
مقدمه 2
1-1 آنزیم ال-آسپاراژیناز 4
1-2   میکرو ارگانیسم‌های تولید کننده‌ 6
1-3   مکانیسم تنظیم‌کننده ترشح آنزیم آسپاراژیناز 10
1-4  کلاس‌های عمومی از ال-آسپاراژیناز 11
1-5  روش تعیین سختی و ساختار ال-آسپاراژیناز 12
1-6 ویژگی‌های ساختاری ال-آسپاراژیناز 12
1-6-1ساختار مونومری آنزیم ال-آسپاراژیناز 12
1-6-1-1 شرح جایگاه فعال ال-آسپاراژیناز 14
1-6-2 ساختار تترامر آنزیم ال-آسپاراژیناز 15
1-6-3 ساختار اُکتامر آنزیم ال-آسپاراژیناز 17
1-7 انواع آنزیم ال-آسپاراژیناز برحسب منشأ جداسازی 18
1-7-1-آنزیم‌های بومی 18
1-7-1-1  ال-آسپاراژینازی از اشرشیا کلی 18
1-7-1-2 ال-آسپاراژینازی از اروینیا