دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات اردبیل    

پایان نامه کارشناسی ارشد    (M.SC)

رشته ریاضی محض   

موضوع  

خواص اساسی شبه محمل مدولهای با تولید متناهی  

استاد راهنما 

دکتر کمال بهمن پور

استاد مشاور 

دکتر جعفر اعظمی 

 سال تحصیلی 91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 3

تعاریف و مفاهیم مقدماتی…………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم……………………………………………………………………………………………… 17

نمایش ثانویه وایده آلهای اولیه چسبیده برای مدولهای آرتینی……………………………………… 18

فصل سوم…………………………………………………………………………………………….. 31

معرفی شبه محملهاو کانون غیرکوهن – مکالی…………………………………………………….. 32

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………… 41

رابطه ای بین حلقه های مسلسل جهانی و ناآمیختگی………………………………………………. 42

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………….. 49

نتایج ومثالها………………………………………………………………………………………….. 50

مراجع………………………………………………………………………………………………… 57


پاسخ دهید