دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین‌الملل

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

گروه تاریخ

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

روابط صوفیان گنابادی با دربار پهلوی دوم

استاد راهنما:

دکتر هادی وکیلی

استاد مشاور:

دکتر مریم معزّی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تصوف در قرن دوم هجری و پس از آن که عده‌ای برای در امان ماندن از آلودگی‌های دنیوی، حالت انزوا و گوشه نشینی به خود گرفتند، با استفاده از اندیشه‌ها و آداب و سنت‌های رایج دیگر ادیان در جامعه مسلمانان بویژه اهل سنت شکل گرفت. البته مشکلات و سختی‌های روزگار هم از عوامل گرایش مردم به صوفیگری می‌باشد. حمایت‌های حاکمان از صوفیان و بویژه اقطاب صوفیه را بایستی ناشی از اهداف سیاسی و عقیدتی دانست که البته جایگاه معنوی آنان را در نزد حاکمان ارتقاء می داد. تصوف به جای حفظ معنویت و جایگاه خویش بتدریج با ارتباط با سران حکومت‌ها، درباریان و برخی از گروه‌های سیاسی بخصوص در قرن اخیر با تشکل‌هایی مانند انجمن اخوت و فراماسونری در آمیخت و به حکومت و اشراف نزدیگ گردید، به طوری که گاه با بیگانگان هم ارتباطی پیدا کرد.

در میان فرق صوفیه رایج در ایران، سلسله نعمت اللهی علیشاهی یا نعمت اللهی گنابادی بیشترین پیروان و نفوذ را در بین طبقات مختلف دارند. اقطاب نعمت اللهی گنابادی از یکسو مراودات زیادی با دربار پهلوی داشتند و از دیگر سو تلاش می کردند با علما و مراجع مرتبط باشند. بررسی روابط دوسویه این فرقه و رژیم پهلوی موضوع اصلی این نوشتار است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

فهرست مطالب:

کلیات……………………………………………………. 1

1- مقدمه………………………………………………… 1

2- بیان مسئله………………………………………………… 3

3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………… 3

4- اهداف تحقیق…………………………………………………. 3

5- هدف کلی…………………………………………………. 4

6- اهداف ویژه……………………………………………….. 4

7- سئوالات تحقیق…………………………………………………. 4

8- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………. 4

9 – پیشینه تحقیق…………………………………………………. 4

10- روش انجام تحقیق…………………………………………………. 5

11- چه کاربرد‌هایی از انجام این تحقیق متصور است؟……………… 6

12- نوآوری طرح چیست؟………………………………………………… 6

13- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه………………………………. 6

14- مهمترین منابع………………………………………………… 6

فصل اول: مبانی تصوف و سیر تاریخی آن………………………….. 8

1-تعریف تصوف…………………………………………………. 9

2- شگل‌گیری و پیدایش تصوف………………………………………… 9

3- خانقاه……………………………………………….. 12

4- سیر تاریخی تصوف از آغاز تا قرن ششم هجری…………… 14

5- تصوف از قرن هفتم تا قرن نهم…………………………….. 19

6- تصوف از قرن دهم هجری به بعد…………………………… 24

7- تصوف و سیاست…………………………………………………. 28

فصل دوم………………………………………………… 31

1- سلسله نعمت اللهیه گنابادیه………………………………….. 32

2- شاه نعمت الله ولی…………………………………………………. 32

3- اقطاب سلسله گنابادی………………………………………………… 36


پاسخ دهید