دانشکده‌ هنر و معماری

گروه آموزشی باستان‌شناسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ کارشناسی ارشد در رشته‌ باستان‌شناسی گرایش دوره‌ تاریخی

عنوان:

 طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌شناسی فصل اوّل کاوش محوطه‌ ده‌بزان  براساس نمونه‌ی IADB

 استاد راهنما:

دکتر یعقوب محمدی‌فر

 استاد مشاور:

دکتر حسن ختن‌لو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اوّل: کلّیات پژوهش ……………………………………………………………………………………..3

1-1: بیان‌مسأله ……………………………………………………………………………………………………..4

1-2:اهمیّت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………….4

1-3:اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………5

1-4:پرسش‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….6

1-5: فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….6

1-6:روش‌ تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………8

2-1:مروری بر تاریخچه‌ی کاربرد رایانه در باستان‌شناسی…………………………………………………………………………9

2-1-1: سابقه‌ی کاربرد پایگاه داده در باستان‌شناسی……………………………………………………………………………..11

2-1-2: استفاده از رایانه در باستان‌شناسی ایران……………………………………………………………………………………..14

2-2:تاریخچه و روند تحوّل پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی (IADB)………………………………………………..14

2-2-1: از شکل‌گیری IADB تا ایجاد نسخه‌ی نهایی آن……………………………………………………………………….14

2-2-2: پروژه‌ی شهر رومی سیلچستر و تغییر و تحوّلات IADB……………………………………………………………16

2-3: معرّفی تپه‌ی  باستانی ده‌بزان و مروری بر فعّالیّت‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در آن………….20

2-3-1: موقعیّت جغرافیایی شهرستان اسدآباد، روستا و تپه‌ی ده‌بزان……………………………………………………20

2-3-2: سابقه‌ی فعّالیّت‌های باستان‌شناسی صورت‌گرفته در تپه‌ی ده‌بزان……………………………………………..22

«الف»

2-3-2-1: کشف اتّفاقی تعدادی شالی و پایه‌ستون در سال 1365 ه.ش……………………………………………….22

2-3-2-2: بررسی، گمانه‌زنی و تعیین حریم تپه در سال 1373 ه.ش…………………………………………………..23

2-3-2-3: فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان در سال 1392 ه.ش………………………………………………………………24

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

فصل سوم: روش پژوهش (شیوه‌ی کاوش تپه‌ی ده‌بزان و چگونگی کار با پایگاه داده‌) …………………………..25

3-1: فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان………………………………………………………………………….26

3-1-1: اشاره‌ای مختصر به برنامه و چگونگی کاوش فصل اوّل تپه‌ی ده‌بزان………………………………………….26

3-1-2: کارگاه انتخابی C و داده‌های به‌دست آمده……………………………………………………………………..30

3-1-2-1: موقعیت کارگاه …………………………………………………………………………………………………30

3-1-2-2: هدف از ایجاد کارگاه……………………………………………………………………………………31

3-1-2-3: شرح نقاط کارگاه……………………………………………………………………………………………….31

3-1-2-4: شرح کاوش کارگاه …………………………………………………………………………………………………31

3-1-2-5: مرحله‌بندی کارگاه ………………………………………………………………………………………………..36

3-1-2-6: شرح معماری کارگاه ………………………………………………………………………………………….37

3-2: معرّفی اجزاء پایگاه داده‌ی IADB و روش کار با آن…………………………………………………………………….. 38

3-2-1: تنظیمات اوّلیه‌ی پروژه در IADB……………………………………………………………………………………………….39

3-2-2: منابع داده در پایگاه داده‌ی IADB……………………………………………………………………………………………..39

3-2-3: چگونگی استفاده از پایگاه داده……………………………………………………………………………………………………43

3-2-3-1: نوارابزار اصلی پایگاه و اجزاء آن………………………………………………………………………………………………43


پاسخ دهید