دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی ارشد: آموزش ریاضی

عنوان :

مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز  در برداشت های درست مفاهیم  هندسی و  روش آموزش  برای بهبود این سوء برداشت ها

استاد راهنما:

دکتر نورالله نژاد صادقی

دکتر پیمان

استاد مشاور:

دکتر پرهام

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول. 1

طرح مسئله ی تحقیق.. 1

1-1 مقدمه: 2

2-1 بیان مسأله: 3

3-1 ضرورت تحقیق: 5

4- 1 اهداف پژوهش… 6

1-4-1 هدف کلی.. 6

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

2-4-1 اهداف جزئی.. 6

5-1فرضیه‌های پژوهش… 6

1-5-1 قلمرو زمانی پژوهش… 7

6-1 تعریف اصطلاحات و متغیرها 7

1-6-1 تعریف نظری راهبردهای حل مسأله. 7

2-6-1 تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسأله: 8

3-6-1 بدفهمی.. 8

4-6-1 روش تدریس  سنتی.. 9

5-6-1 روش تدریس رفع بد فهمی.. 9

7-1 متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-1 متغیر مستقل.. 9

2-7-1 متغیر وابسته: 9

3-7-1متغیرهای کنترل. 10

4-7-1 تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول) 10

5-7-1 تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضی (متغیر وابسته دوم) 11

6-7-1 تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول) 11

7-7-1تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی  ریاضیات (متغیر وابسته دوم) 11

فصل دوم. 12

تاریخچه ی پژوهش… 12

1-2 مقدمه. 13

2-2 آموزش  ریاضی.. 13

3-2 منظور از تدریس چیست ؟. 14

4-2 یادگیری.. 16

5-2 انگیزه و یادگیری.. 17

6-2 تصور  و تعریف مفهوم. 18

6-2 بدفهمی چیست ؟. 21


پاسخ دهید