دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی صنایع پلیمر – پلیمر

عنوان :
مطالعه ارتباط مورفولوژی و خواص مکانیکی آلیاژ سه تایی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در چند سال اخیر، موضوع آلیاژها هم از جنبه علمی و هم از دیدگاه صنعتی، نزد محققین و دست اندرکاران علوم و
فناوری پلیمر اهمیت و جایگاه ویژهای پیدا کرده است. در طول این سال ها عوامل مختلفی جهت تشکیل و کنترل
مورفولوژی این دسته از آلیاژها معرفی گردید، و لیکن ارتباط بین این عوامل با خواص مکانیکی هنوز به درستی تبیین
و مشخص نشده است و از گلوگاه های مهم و مورد توجه و خواست محققین علوم پلیمر است. از سوی دیگر، چقرمه
سازی پلاستیک ها بدون افت خواص مکانیکی مانند مدول و استحکام کششی، بعنوان یکی از اهداف دانشمندان علم
پلیمر مطرح بوده است. جهت دستیابی به این مهم، فهم و درک ارتباط بین ریز ساختار و خواص مکانیکی بسیار
ضروری و دارای اهمیت است. پلی استرها از پلاستیک های مهندسی هستند که در چند دهه اخیر از سرعت رشد قابل
توجهی برخوردار بوده اند. با اینحال در بسیاری از کاربردها لازم است که چقرمگی این پلیمرها بیش از آنچه که هست
افزایش یابد. از جمله روش های متداول برای دستیابی به این هدف اصلاح خواص آن از طریق آلیاژ سازی با یک نوع
الاستومر می باشد. این در حالی است که تحقق این امر منجر به افت قابل ملاحظه خواصی مانند مدول خواهد شد. لذا
اضافه کردن جزء سوم سخت جهت بر طرف نمودن این نقیصه، امر ضروری به نظر میرسد.

مقدمه

نیاز روز افزون بشر به مواد با کیفیت و خواص مطلوب باعث شده که توجه او به مواد پلیمری (که تـا حـدود زیـادی در
رفـــع ایـــن نیـــاز موفـــق بـــوده انـــد) بیشـــتر شـــده و روز بـــه روز بـــر دامنـــه اســـتفاده از آنهـــا افـــزوده
می گردد. واضح است که با افزایش مصرف ، هر روز بر تعداد پلیمرهای جدید افزوده شده به طوری که آغاز تولد صنعت
پلیمر تاکنون پلیمرهای زیادی با خواص متنوعی منتشر شده اند . معهذا بعضی اوقات با توجه به نیازهای جدید صنعت
و بازار ، خواصی لازم است که هیچ یک از پلیمرهای موجود به تنهایی جوابگوی خصوصیات نمی باشند
بطور کلی برای طراحی فرمول یک ماده پلیمری جدید با خواص مشخص لااقل چهار راه وجود دارد :
– ساخت منومرهای جدید
– استفاده از روشها و تکنیک های جدید پلیمریزاسیون
– ساخت کوپلیمرهای بلاک یا گرافت
– آلیاژ نمودن پلیمرهای موجود
در طی دو دهه اخیر مشخص گردیده است که استفاده از آلیاژهای پلیمری معمولاً خیلی اقتصادی تر بوده و سـریعتر از
سایر روشها به نتیجه مطلوب می رسد . هم اکنون سالانه بـیش از 4500 ، اختـراع (Patent) و لااقـل 10 برابـر ایـن
تعداد مقالات علمی در این زمینه به چاپ می رسد و در حالیکه استفاده از پلیمرها در کامپوزیت ها و پلاستیک های پر
شده ، به حدود 29 درصد رسیده است ، استفاده از پلیمرهای خالص به کمتر از 50 درصد تقلیل یافته اسـت . در طـی
دهه 80 ساخت آلیاژها تکامل زیادی یافته و به عنوان مثال در سال 1987 حدود 60 تا 70 درصد پلی اولفین ها و 23
درصد سایر پلیمرها به صورت مخلوط های پلیمری فروخته شده اند . در طی دهه 80 رشد سالانه صنعت پلاسـتیک 2
تا 4 درصد بوده است در حالیکه رشد تولید آلیاژ 9 تا 11 درصد و رشد تولیـد و آلیاژهـای سـاخته شـده از پلیمرهـای

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

مهندسی در مدت مشابه به 13 تا 17 درصد رسیده است . این نرخ رشد هم اکنون نیز با سرعت زیادی ادامـه داشـته و
در هفته و حتی هر روز آلیاژهای جدید با خواص متنوع و مطلوب ساخته می شوند .

هدف


پاسخ دهید