دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی گروه علوم تربیتی      

 

 پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- تعلیم و تربیت اسلامی      

 

 

عنوان:

مطالعه تطبیقی مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع) و نظریه های مدیریت منابع انسانی معاصر

استاد راهنما:

دکتر امیر حسین محمودی

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

چکیده :. 9

فصل اول کلیات تحقیق. 10

1-1 مقدمه:. 11

1-2 بیان مسئله تحقیق:. 12

1-3 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:. 13

1-4 هدفهای تحقیق:. 14

1-4-1 هدف اصلی:. 14

1-4-2 اهداف فرعی:. 14

1-5 سوالات تحقیق:. 14

1-5-1 سوال اصلی:. 14

1-5-2 سوالات فرعی:. 14

1-6 تعاریف متغیرها و واژه های کلیدی( واژه های اصلی):. 15

1-6-1 مدیریت:. 15

1-6-2 مدیریت منابع انسانی:. 16

1-6-3 مشخصه ساختاری(سازمانی):. 17

1-6-4 مشخصه زمینه ای  (محیطی):. 17

1-6-5 مشخصه های محتوایی( رفتاری):. 17

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق. 19

2-1 مقدمه:. 20

2- 2 تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی:. 21

2-2-1 انقلاب صنعتی:. 21

2-2-2 نهضت کارگری:. 23

2-2-3 نهضت مدیریت علمی:. 23

2-2-4 روانشناسی صنعتی:. 25

2-2-5 ظهور متخصصان امور نیروی انسانی:. 26

2-2-6 مکتب روابط انسانی:. 27

2-3 اهمیت و ضرورت مدیریت منابع انسانی:. 29

2-4 ماهیت مدیریت منابع انسانی:. 31

2-5 نقش مدیریت منابع انسانی در سازمانها:. 32

2-6 کارکردهای مدیریت منابع انسانی :. 34

2-6-1 گزینش و استخدام:. 34

2-6-1-1 بررسی فرایند گزینش و استخدام در جهان:. 35

2-6-1-2 بررسی فرایند گزینش و استخدام در ایران:. 38

2-6-2 آموزش و بهسازی منابع انسانی:. 41

2-6-2-1جایگاه آموزش و بهسازی منابع انسانی:. 42

2-6-2-2 اهداف و عوامل موثر بر آموزش و بهسازی سازمان:. 43

2-6-2-3 سازمان یادگیرنده:. 44

2-6-3 انگیزش. 45

2-6-3-1 تعریف انگیزش:. 46

2-6-3-2 دیدگاه های انگیزشی:. 47

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

2-6-4 ارزیابی عملکرد:. 49

2-6-4-1 اهداف ارزیابی عملکرد. 50

2-6-4-2 اهمیت و فواید ارزیابی عملکرد:. 50

2-6-4-3 منابع ارزیابی عملکرد:. 51

2-6-4-4 مشخصات سیستم ارزیابی موثر:. 52

2-6-5 نظام پاداش و جبران خدمات کارکنان:. 52

2-6-6 تشویق و تنبیه کارکنان:. 56

2-6-6-1 معیار تشویق و تنبیه:. 56

2-6-6-2 اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان:. 57

2-6-7 فرایند حفظ و نگهداری منابع انسانی:. 59

2-6-7-1 ایمنی و سلامت کارکنان:. 59


پاسخ دهید