دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

 پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی آمار-ریاضی

مقایسه چندین خانواده نمایی دو پارامتری بابیش از یک کنترل

 استاد راهنما

دکتر محمود خراتی کوپایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فرض کنید  جامعه تیماروqجامعه کنترل باتوزیع نمایی دو پارامتری داریم.در این پایان نامه فواصل اطمینان همزمان برای تفاضل پارامترهای مکان جوامع کنترل و تیمار رادر حالتی که پارامترهای مقیاس با یکدیگر برابر نمی باشند را به دست می آوریم. این موضوع را در حالتی  که  یک جامعه  کنترل داشته باشیم با استفاده از روش نمونه گیری  یک  مرحله ای ، دو مرحله ای و روش لم بررسی می کنیم. و حالت کلی تر این موضوع را  زمانی  که  چندین  جامعه  کنترل  داشته  باشیم  مورد  بررسی  قرار  می دهیم .

کلید واژه: ناهماهنگی، دو پارامتری

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول :تعاریف مفاهیم ونمادهای اولیه

1-1-کاربرد توزیع نمایی………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3-نتایج مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-4-نمونه گیری دومرحله ای…………………………………………………………………………………………….. 11

1-5-آزمون نمایی بودن و نابرابری پارامترهای مقیاس  ……………………………………………………. 14

فصل دوم :بدست آوردن فواصل اطمینان همزمان برای تفاضل پارامترهای

 مکان با یک کنترل

2-1-فاصله اطمینان همزمان با استفاده از روش نمونه گیری یک مرحله ای ………………. 17

2-2-فواصل اطمینان همزمان با استفاده از روش نمونه گیری دومرحله ای ………………… 23

2-3- مثال …………………………………………………………………………………………………………………………… 26

فصل سوم : بدست آوردن فواصل اطمینان همزمان برای تفاضل پارامترهای

مکان با بیش از یک کنترل

3-1- فواصل اطمینان همزمان با استفاده از روش لم در حالت نمونه گیری

دومرحله ایی …………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-:بدست آوردن فواصل اطمینان همزمان بااستفاده از روش بانفرونی

در حالت نمونه گیری دو مرحله ای ……………………………………………………………………………………. 41

عنوان                                                                                                                      صفحه

3-3 -فواصل اطمینان همزمان با استفاده از روش نمونه گیری یک مرحله ای………………. 47


پاسخ دهید