دانشگاه علم و فرهنگ

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته زیست شناسی سلولی تکوینی

 

 عنوان:

مقایسه ی میزان وقوع آپوپتوزدر بافت بیضه ی موش نابالغ پس از استفاده از دو روش انجماد شیشه ای متفاوت

اساتید راهنما

دکتر بیتا ابراهیمی

دکتر عبدالحسین شاهوردی

 

شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل


پاسخ دهید

فصل اول: مقدمه 1
1-1-مقدمه 2
1-2-انجماد 2
1-2-1-تاریخچه ی انجماد 3
1-2-2-تکنیک های مختلف انجمادی 3
1-2-2-1-انجماد آهسته 4
1-2-2-2-انجماد شیشه ای 5
1-2-3-محلول های انجمادی 5
1-2-3-1-ضدیخ ها 5
1-2-3-2-سرم 7
1-2-4-تاثیرات انجماد بر بافت بیضه 7
3- 1-3-پیوند 9
4- 1-4-کشت 10
5- 1-5-تغییرات ملکولی متاثر از انجماد 11
1-5-1-آپوپتوزیس 12
1-5-1-1-مسیر خارجی آپوپتوز و ژن های دخیل در آن 13
1-5-1-2-مسیرداخلی آپوپتوز و ژنهای دخیل در آن 14
1-5-1-3-P53 16