وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی سنجش از دور و GIS

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc

رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- منابع آب و خاک

عنوان:

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (ACO) در مکانیابی پناهگاه­های اسکان موقت بعد از زلزله(مطالعه موردی:شهر کرمان)

اساتید راهنما:

دکتر علی اکبر متکان – دکتر عباس علیمحمدی

 استاد مشاور:

مهندس بابک میرباقری

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                   صفحه

 1-   فصل اول: کلیات تحقیق2

1-1-  طرح مسئله. 2

1-2-  ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-3-  سوالات تحقیق.. 6

1-4-  فرضیه ها 6

1-5-  اهداف تحقیق.. 6

1-6-  معرفی ساختار پایان نامه. 7

2فصل دوم: منطقه مورد مطالعه و پیشینه تحقیق 9

2-1-  مقدمه. 9

2-2-  منطقه مورد مطالعه. 9

2-2-1-    موقعیت جغرافیایی شهر کرمان.. 9

2-2-2-    گسل­ها 11

2-2-3-    سابقه لرزه خیزی.. 12

2-2-4-    نتیجه گیری: 13

2-3-                                                      مروری بر پیشینه تحقیقاتی  14

2-3-1-    تحقیقات انجام شده در زمینه اسکان موقت با استفاده از هوش مصنوعی و GIS. 14

2-3-2-    مکان­یابی و تخصیص با استفاده از هوش مصنوعی.. 18

3-  فصل سوم: مبانی نظری تحقیق25

3-1-  مقدمه. 25

3-2-  مدیریت بحران.. 25

3-2-1-    اهمیت و ضرورت مدیریت بحران.. 26

3-2-2-    چرخه مدیریت بحران و فازهای آن.. 26

3-2-3-    جایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران.. 28

3-2-4-    برنامه ریزی اسکان موقت در مدیریت بحران.. 28


پاسخ دهید