دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جهرم

گروه حشره شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد  «M.Sc.»

 

عنوان:

کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت ISSR در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل Apis mellifera L.  برخی از نقاط ایران

استاد راهنما:

دکتر ابوفاضل دوستی

استاد مشاور:

دکتر روح الله رجبی

تابستان  1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده————————————————————————————————————— 1

فصل اول

مقدمه————————————————————————————————————— 2

فصل دوم

بررسی و مرور منابع————————————————————————————————- 5

2-1- تاریخچه زنبور عسل و پرورش آن در جهان و ایران———————————————————- 6

2-2- ارزش اقتصادی زنبور عسل———————————————————————————– 8

2-3- جایگاه سیستماتیک زنبور عسل—————————————————————————– 9

2-4- اصلاح نژاد در زنبور عسل———————————————————————————– 10

2-5- ژنوم زنبور عسل——————————————————————————————— 12

2-6- تعریف نشانگر———————————————————————————————– 13

2-6-1- نشانگرهای مرفولوژیک———————————————————————————- 13

2-6-1-1- نشانگرهای مرفولوژیک و زنبور عسل—————————————————————- 14

2-6-2- نشانگرهای مولکولی————————————————————————————- 16

2-7- نشانگرهای مولکولی و حشرات—————————————————————————– 17

2-8- کاربرد اصلی نشانگرهای مولکولی در مطالعات اکولوژیکی حشرات—————————————– 18

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

2-8-1- برهم‌کنش حشرات و گیاهان میزبان——————————————————————— 19

2-8-2- برهم کنش حشرات و پاتوژن‌ها————————————————————————– 21

2-8-3- مقاوت به حشره‌کش‌ها———————————————————————————– 22

2-8-4- روابط شکار- شکارگر- پارازیتوئید———————————————————————- 23

2-8-5- سیستماتیک مولکولی———————————————————————————– 24

2-8-6- حشرات تراریخته—————————————————————————————- 25

2-9- میکروستلایت‌ها یا توالی‌های ساده تکرار شونده———————————————————– 26

2-10- نشانگر ISSR و کاربرد آن در مطالعات گیاهی و جانوری————————————————– 30


پاسخ دهید