دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد«M.Sc »

رشته: ریاضی محض

گرایش : جبر

موضوع:

گرافهای مقسوم علیه صفر حاصلضربهای مستقیم حلقه های تعویض پذیر

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر پوراشمنان

شهریور 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

چکیده فارسی1

فصل اول: تعاریف و مبانی نظری و تئوریک تحقیق  2

مقدمه 3

1-1 تعاریف و  مفاهیم مربوط به نظریه گراف 5

1-2 تعاریف و مفاهیم مربوط به یک حلقه تعویض پذیر 17

فصل دوم: رنگ آمیزی حلقه های تعویض پذیر  22

2-1 عدد رنگی برخی از حلقه ها23

2-2 حلقه هایی با عدد رنگی متناهی26

2-3 رنگ آمیزی32

2-4 خانواده رنگ آمیزیها36

2-5 حلقه های تعویض پذیر متناهی  با  R) ≤ 4  (χ39

فصل سوم: قضایای گرافهای مقسوم علیه صفر و قطرهای حاصلضربهای مستقیم حلقه های تعویض پذیر44

3-1  قضایای مربوط به گراف مقسوم علیه صفر 45

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

3-2  حاصلضربهای مستقیم48

3-3  حلقه های قطر دو55

فصل چهارم:  یافته های تحقیق و تشخیص G  بعنوان Γ(R)  58

4-1 تشخیص G بعنوان Γ(R) 59


پاسخ دهید