مفهوم مدیریت زنجیره تأمین با افزودن جنبه پایداری گسترده‌تر شده است (Carter &Rogers, 2008). مفهوم پایداری برای اولین بار در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 به وجود آمد، اما به صورت کلی در گزارش کمیسیون جهانی محیط و توسعه در سال 1987 به صورت عمومی تعریف شد (Gasparatos et al. 2008) آن تعریف عبارت است از:

توسعه‌ای که نیاز نسل فعلی را بدون محدود کردن توانایی نسل‌های بعدی در توسعه نیازهایشان، ارضا کند (WCED, 1987).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

مفهوم پایداری در طول دهه 1970 و 1980 مطرح شد اما به صورت رسمی به‌وسیله 27 اصل RioDeclaration در سال 1992 برای محیط و توسعه تشریح شد. این 27 اصل عبارت‌اند از (Wikipedia, 2013):

1- نقش انسان: انسان در محور توسعه پایدار قرار دارد. 2- حق مالکیت ایالتی: البته در چارچوب مقررات کل کشور 3- حق توسعه 4- توجه به حفاظت محیط در فرایندهای توسعه 5- ریشه کن کردن فقر 6- همکاری ایالتی برای حفاظت از اکوسیستم 7- تقدم برای آن‌هایی که کمتر توسعه یافته‌اند 8- کاهش الگوهای غیر پایدار تولید و مصرف 9- ایجاد ظرفیت برای توسعه پایدار 10- مشارکت عمومی 11- قوانین محیطی ملی 12- سیستم اقتصادی بین‌المللی باز و حمایتی 13- جبران برای قربانیان آلودگی و دیگر آسیب‌های محیطی 14- همکاری ایالتی برای جلوگیری از رقابت حیله گرانه محیطی[1] 15- اصول پیشگیرانه 16- درونی ساختن هزینه‌های محیطی[2] 17- ارزیابی تأثیرات محیطی 18- اخطار درباره فجایع محیطی 19- تذکرات به‌موقع و قبلی 20- زنان نقش حیاتی دارند 21- بسیج جوانان 22- مردم بومی دارای نقش حیاتی هستند 23- مردم تحت ظلم: باید محافظت شوند 24- جنگ: در هنگام تعارض باید به قوانین محیط زیستی احترام گذاشت 25- حفاظت از محیط، توسعه و صلح 26- حل مباحثه‌های زیست محیطی 27- همکاری بین دولت و مردم.

بعضی از این تعاریف دارای نقص‌هایی می‌باشند به عنوان مثال تعریف اوزدیمر دارای ماهیتی کلان نگر بوده و راهنمایی اندکی برای سازمان‌ها در تلاش برای دستیابی به پایداری بیشتر فراهم می‌کند یا در تعریف شیرواستاوا، جنبه اجتماعی نادیده گرفته شده است.